Town hall / hlavná budova

Najdôležitejšia stavba. Ak sa bojuje kvôli trofejom, treba ju dobre chrániť, lebo na výhru v boji stačí, ak sa dobije len Tanw hall. Vždy má zásobu 1000 gold a 1000 elixir. Ak v boji sa získa menej, je to preto, lebo bol napadnutý slabší hráč. Každý môže mať iba jednu budovu, ale môže sa zlepšovať. Je 10 levelov.
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
Level 6 Level 7 Level 8 Level 9 Level 10

Level Hitpoints Cena stavby Čas stavania Získané
Experience
1 1,500 - - -
2 1,600 1,000 5 minút 17
3 1,850 4,000 3 hodín 103
4 2,100 25,000 1 deň 293
5 2,400 150,000 2 dni 415
6 2,800 750,000 4 dni 587
7 3,200 1,200,000 6 dní 720
8 3,700 2,000,000 8 dní 831
9 4,200 3,000,000 10 dní 929
10 5,000 4,000,000 14 dní 1,099


V každom novom levely budovy, pribudne niečo v obchode, čo sa dá kúpiť, alebo sa dajú vylepšiť do vyšších levelov iné budovy.

Maximálny počet budov čo možno postaviť v závislosti od levelu Tawn hall
Level Zlaté bane a zberač elixiru Dark Elixir Drills Zasobníky na zlato a elixir Zásobník na Dark Elixir Dark Barracks Barracks Kasárne
Army Camps
Laboratory Spell Factory
1 1 - 1 - - 1 1 - -
2 2 - 1 - - 2 1 - -
3 3 - 2 - - 2 2 1 -
4 4 - 2 - - 3 2 1 -
5 5 - 2 - - 3 3 1 1
6 6 - 2 - - 3 3 1 1
7 6 - 2 1 1 4 4 1 1
8 6 1 3 1 2 4 4 1 1
9 6 2 4 1 2 4 4 1 1
10 7 3 4 1 2 4 4 1 1

Level Cannon Archer Tower Wall Mortar Bomb Air Def Spring Trap Wizard Tower Giant Bomb Air Bomb Seeking Air Mine Tesla X-Bow Inferno Tower
1 2 - - - - - - - - - - - - -
2 2 1 25 - - - - - - - - - - -
3 2 1 50 1 2 - - - - - - - - -
4 2 2 75 1 2 1 2 - - - - - - -
5 3 3 100 1 4 1 2 1 - 2 - - - -
6 3 3 125 2 4 1 4 2 1 2 - - - -
7 5 4 175 3 6 2 4 2 2 2 1 2 - -
8 5 5 225 3 6 3 6 3 3 4 2 3 - -
9 5 6 250 3 6 4 6 4 4 4 4 4 2 -
10 6 7 250 3 6 4 6 4 5 5 5 4 3 2

Town Hall - Building Max Level
TH Level Elixir Collectors Dark Elixir Drill Elixir Storage Dark Elixir Storage Dark Barracks Barracks Army Camp Lab Spell Factory Clan Castle
1 2 - 1 - - 3 1 - - -
2 4 - 3 - - 4 2 - - -
3 6 - 6 - - 5 3 1 - 1
4 8 - 8 - - 6 4 2 - 2
5 10 - 9 - - 7 5 3 1 2
6 10 - 10 - - 8 6 4 2 3
7 11 - 11 2 2 9 6 5 3 3
8 11 3 11 4 4 10 6 6 3 4
9 11 6 11 6 5 10 7 7 4 5
10 11 6 11 6 5 10 8 8 5 5

Obsah
Defenses/Obrana •Cannon •Archer tower •Mortar •Air defense •Wizard tower
•Hidden tesla •X-bow •Inferno •Walls/Hradby •Traps/Pasce
Army/Armáda •Army camp •Barracks •Dark barracks •Laboratory •Spell factory
Troops/Vojsko •Barbarian •Archer •Goblin •Giant •Wall Breaker •Balloon •Wizard •Healer •Dragon •P.E.K.K.A
•Minion •Hog rider •Valkyrie •Golem •Witch
•Barbarian king •Archer queen
•Lightning Spell •Healing Spell •Rage Spell •Jump Spell •Freeze Spell
Resources/Zdroje •Gold mine / Zlatá baňa •Gold storage / Sklad zlata •Elixir collector / Zberač elixíru •Elixir Storage / Sklad elixíru
•Dark elixir drill / Zberač tvavého elixíru •Dark Elixir Strage / Sklad tmavého elixíru •Builders Hut / Robotnícka ubytovňa