Wall Breaker

Level 1 a 2 Level 3 a 4 Level 5 Level 6

Preferovaný cieľ Typ útoku Housing Space
Zaberané miesto
Čas tréningu Rýchlosť pohybu Rýchlosť útoku Požadovaný level Barracks Dosah
Steny 40násobné škody Pozemný, rozsah 2 štvorčeky 2 2m 24 1s 5 1 štvorček

Level Škody Škody
na stene
Hitpoints
Odolnosť
Cena tréningu Cena vývoja Požadovaný level
Laboratory
Čas vývoja
1 12 480 20 1,000 - - -
2 16 640 24 1,500 100,000 2 1 deň
3 24 960 29 2,000 250,000 4 2 dni
4 32 1280 35 2,500 750,000 5 3 dni
5 46 1840 42 3,000 2,250,000 6 5 dní
6 60 2400 54 3,500 6,750,000 8 10 dní

Požadovaný počet Wall Breakes na prerazenie hradby
Level hradby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wall Breaker Level 1 1 2 2 2 3 5 6 7 9 12 15
2 1 1 2 2 3 4 4 5 7 9 11
3 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 8
4 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 6
5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4
6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3

Obsah
Defenses/Obrana •Cannon •Archer tower •Mortar •Air defense •Wizard tower
•Hidden tesla •X-bow •Inferno •Walls/Hradby •Traps/Pasce
Army/Armáda •Army camp •Barracks •Dark barracks •Laboratory •Spell factory
Troops/Vojsko •Barbarian •Archer •Goblin •Giant •Wall Breaker •Balloon •Wizard •Healer •Dragon •P.E.K.K.A
•Minion •Hog rider •Valkyrie •Golem •Witch
•Barbarian king •Archer queen
•Lightning Spell •Healing Spell •Rage Spell •Jump Spell •Freeze Spell
Resources/Zdroje •Gold mine / Zlatá baňa •Gold storage / Sklad zlata •Elixir collector / Zberač elixíru •Elixir Storage / Sklad elixíru
•Dark elixir drill / Zberač tvavého elixíru •Dark Elixir Strage / Sklad tmavého elixíru •Builders Hut / Robotnícka ubytovňa