Výpočet ceny armády

Cena armády je dôležitý údaj, ak je potrebné zistiť ako efektívne sa útočí s cieľom nakradnúť zdroje. Pri ikonke bojovnika treba zadať level a počet.

          Level   Počet


Reset výpočtu

Výpočej je iba pre armádu vycvičenú za elixír. Ak by ste chceli aj výpočet armády za dark elixír, napíšte do fóra, doprogramujem. Zatiaľ budem pracovať na iných vylepšeniach. Dominik

Obsah
Defenses/Obrana •Cannon •Archer tower •Mortar •Air defense •Wizard tower
•Hidden tesla •X-bow •Inferno •Walls/Hradby •Traps/Pasce
Army/Armáda •Army camp •Barracks •Dark barracks •Laboratory •Spell factory
Troops/Vojsko •Barbarian •Archer •Goblin •Giant •Wall Breaker •Balloon •Wizard •Healer •Dragon •P.E.K.K.A
•Minion •Hog rider •Valkyrie •Golem •Witch
•Barbarian king •Archer queen
•Lightning Spell •Healing Spell •Rage Spell •Jump Spell •Freeze Spell
Resources/Zdroje •Gold mine / Zlatá baňa •Gold storage / Sklad zlata •Elixir collector / Zberač elixíru •Elixir Storage / Sklad elixíru
•Dark elixir drill / Zberač tvavého elixíru •Dark Elixir Strage / Sklad tmavého elixíru •Builders Hut / Robotnícka ubytovňa